baktermen

Joanna Blythman, The Guardian, 7 augustus 2018
Not just a fad: the surprising, gutwrenching truth about gluten

Hier is de link naar het artikel

 

Hier een klein overzicht in het Nederlands.

1 op de 10 mensen in Engeland vermijden gluten. 15% van de Britse huishoudens stopt liever geen glutenhoudende produkten in hun winkelwagen. 

Iedereen is het er over eens dat mensen die aan coeliakie lijden, ECHT een autoimmuun reactie vertonen als ze gluten eten. 6 - 8% van de mensen in Engeland hebben een non-coeliakie glutenallergie.

Aretaeus van Cappadocia beschreef al koiliakos (letterlijk: problemen van de onderbuik), maar de non-gluten allergie schijnt een moderne conditie te zijn. Miley Cyrus verklaarde in 2012 allergisch voor gluten te zijn; Gwyneth Paltrow publiceerde in 2013 een glutenvrij receptenboek en .... de anti gluten beweging was echt begonnen.

Gluten allergie schijnt meer vrouwen te overkomen dan mannen, twee tot drie keer zoveel vrouwen als mannen lijden aan coeliakie; zes keer zoveel vrouwen dan mannen lijden aan glutenallergie. 

Bij sommigen werkt een glutenvrij dieet niet, bij de meesten wel. Ze verklaren dat hun klachten (opgezette buik) verholpen zijn en dat ze zich gezonder voelen. 

Evengoed kunnen we ons afvragen: is glutenallergie een 21ste eeuwse massaneurose? Tenslotte hebben we 14.000 jaar granen gegeten zonder klachten. Misschien moeten we dus het vraagstuk anders stellen: wat is het in de graanprodukten dat tegenwoordig verteringsproblemen geeft? Andrew Whitley van de Real Bread Campaign zegt: we moeten ons afvragen waarom de voedingsindustrie dit ons aan doet; ons afvragen hoe het bestaat dat ze ons zo'n onzin verkopen waar we ziek van worden.

Wat hij bedoelt?  Om te beginnen: de tarwe die we eten is door de zaadindustrie 'verbeterd' op glutensterkte en op meer gluteneiwit. Dit is nuttig voor de broodfabrieken en voor de grote bakkerijen; hoe meer gluten, hoe luchtiger het brood. In Engeland dateert het oudste 'moderne' tarweras Maris Widgeon uit 1964; de rest is voornamelijk eind 20ste en begin 21ste eeuw ontwikkeld voor hogere opbrengst en meer/betere gluteneiwitten. Dit zijn niet de tarwerassen die onze voorouders aten. Welke andere onbedoelde mutaties zou deze zaadkwekerij veroorzaakt hebben in deze nieuwe rassen en wat voor effecten zou dit hebben op de mensen die ze eten?

Verder was het graan van onze voorouders niet met pesticiden bespoten. Vandaag is het bij niet-biologische tarweakkerbouwers gangbare praktijk om hun tarwe in de weken voor de oogst te bespuiten met glyfosaat, om de tarwe te laten drogen zodat het goed en gelijkmatig geoogst kan worden. Wat hebben de bespuitingen voor effect op de tarwe eters, vooral als de bespuitingen tot vlak voor de oogst plaats gevonden hebben?

Vervolgens: broodfabrieken hebben de bakkers en hun ambacht vervangen door toevoegingen en proceshulpstoffen; vaak enzymen die industrieel vervaardigd zijn in laboratoria. Deze enzymen tesamen met de 27 potentiele allergenen die wetenschappers in tarwe hebben ontdekt, zijn nu zeer in de picture in verband met 'bakkerslongen' (in Nederlands kennen we de meelallergie, veroorzaakt door meelstof; kennen we ook het verschijnsel enzymallergie?). 

Al zijn de toevoegingen en hulpgrondstoffen 'in het algemeen als veilig beschouwd'; er zijn onderzoekers die toevoegingen associëren met darmveranderingen die in verband staan met zowel coeliakie als niet-coeliakie allergie. Een studie vond dat emulgatoren - algemeen gebruikt in broodbereiding - iets zou kunnen verstoren aan de grens tussen immuunsysteem en microbioom. Daarbij: de cumulatie van additieven, wat heeft die voor effekt op onze gezondheid, ook al zou elk afzonderlijk additief 'veilig' verklaard zijn?

Verder voegen de industriële bakkers tegenwoordig extra gluten toe (vitale gluten, ook wel onschuldig 'tarwe-eiwitten' genoemd). Zo eet de consument nu meer gluten dan ooit. Daarbij is de hoeveelheid gist (ook een allergeen) verhoogd in de moderne produktie.

De meest belangrijke stap in de broodbereiding is altijd  LANGE LANGZAME FERMENTATIE geweest. 16 uur of langer was gewoon (met de zuurdesembereiding). Hierbij helpen de melkzuurbacteriën tesamen met de faktor tijd om het graan te verteren. De moderne broodfabriek kan het tegenwoordig in twee uur als het moet. Zou het kunnen zijn dat de mensen dit 'snelbrood' simpelweg niet verdragen? Er zijn mensen die alleen maar zuurdesembrood verdragen (dat dus een lang rijsproces had) of alleen maar brood van oude granen of oude landrassen. 

Dus, misschien is gluten niet de stoorzender, maar wel de gluten in onvoldoende gefermenteerde vorm, vooral als het gemixt is met restanten van pesticiden, toevoegingen en proceshulpstoffen die op zichzelf ook al stoorzenders kunnen zijn.

Andere stoorzenders zouden de Fodmaps kunnen zijn oftewel de 'Fermentable, Oligo- , Di- and Monosaccharides and Polyols'. Deze suikers zitten niet alleen in glutenhoudende produkten als brood, maar glutenhoudende produkten zoals brood, zijn wel rijk aan deze suikers. Wellicht veroorzaken de Fodmaps dezelfde symptomen zoals glutenallergische symptomen en dus is niet duidelijk wat nu de oorzaak is van deze symptomen. 

En hoe zit het met de zemelen, die we allemaal van onze nationale voedingsbureau's moeten eten? Hierbij geldt eveneens: als je volkorenmeel in sneltreinvaart tot brood vervaardigt, dan hebben deze zemelen niet kunnen voorverteren en kunnen ze als onverteerbaar ook weer schade in onze darmen aanrichten. Dus 'braun is best' geldt wederom alleen maar als het brood lange rijstijd krijgt.

Mensen die glutenvrij eten, komen soms van de regen in de drup terecht. Glutenvrije produkten bevatten dezelfde enzymen en toevoegingen en proceshulpstoffen als hun glutenbevattende broertjes/zusjes. Daar komt nog bij: om de 'architectuur' van het produkt te verkrijgen, worden er stoffen toegevoegd als xanthan gum (in de olieindustrie gebruikt om modder in te dikken), Hydroxypropyl methyl cellulose (in de construktieindustrie gebruik vanwege zijn waterhoudende eigenschappen in cement) en tapioca zetmeel, een chemisch gemodificeerd zetmeel van de cassavewortel. Zijn deze ingrediënten in veel glutenvrije produkten nu een zegen voor de spijsvertering of een recept om diarrhee in te ruilen voor constipatie?

Sommige mensen gebruiken het glutenvrije dieet om af te vallen. Er is een studie die laat zien dat veel mensen die kiezen voor glutenvrij - vooral jongvolwassenen - ook roken of overgeven om af te vallen. Dit zijn natuurlijk extremen. Maar veel meer glutenvrije eters denken dat ze een gezondere spijsvertering krijgen of dat ze af zullen vallen. Daarbij is er nog een groter vraagstuk. Als een overdaad aan suikers en koolhydraatrijke voeding de echte oorzaak is van obesitas (zoals dit in toenemende mate wordt aangenomen), en als men denkt met glutenvrije produkten de uitdijende dijen en uitpuilende buiken te kunnen voorkomen, dan zit je op het verkeerde spoor.

Gelukkig, Google zoektermen als 'plantaardige diëten' toppen steeds meer terwijl de zoektermen 'glutenvrije diëten' na een piek in 2012 langzaam afnemen. Ha, weg met dat interessante gedoe van 'het juiste dieet uitzoeken'. EET ECHT VOEDSEL EN BLIJF ZOVER MOGELIJK WEG VAN KUNSTMATIG GEFABRICEERD JUNKFOOD, zegt Joanna Blythman.

 

 

Hier de tekst van het Engelse artikel plus alle links. 

While a tiny number of people have coeliac disease, many others suffer with gluten-related digestive problems. Some researchers believe mass-produced fIn the UK, one in 10 people now avoid gluten, and they can increasingly choose from a wide array of food products to help them do so. Last year, the “free-from” market, with gluten-free as its anchor, showed a 27% rise in sales. Gluten-free bread, cakes and pasta have become a staple of supermarkets – in recent weeks, Warburtons launched a range of gluten-free wraps, including one made from beetroot, while Stella Artois launched a gluten-free beer, certified by Coeliac UK. In the lucrative cookbook sector, there are gluten-free offerings by everyone from Ella Woodward to Novak Djokovic, with the tennis star crediting the diet with turning his health around. He is not alone in believing a gluten-free diet is healthier: 15% of British households prefer not to put foods with gluten and wheat in their shopping basket, more than half of them on health grounds. Yet, as surely as the popularity of gluten-free eating has grown, scepticism of the “it’s all in the mind” sort has matched it.

 The only non-contentious fact is that people with coeliac disease (estimated at 1% of the UK population by Coeliac UK among others) suffer from a very real autoimmune disorder where eating gluten, the umbrella terms for various gluey proteins found in wheat, barley, and rye causes damage to their small intestine. But battle commences when we consider the far larger number of people, variously estimated at between 6% and 8% of the population, who self-select a gluten-free diet and who are now classed as having non-coeliac gluten sensitivity. Even though they are not coeliacs, they report similar unpleasant symptoms – diarrhoea, wind, constipation, stomach pain, cramping, bloating, fatigue – and find that these are alleviated when they cut out gluten.

Coeliac disease has an ancient lineage, its earliest description dating back to the first-century physician Aretaeus of Cappadocia, who named it after the Greek “koiliakos” (abdominal). Yet non-coeliac gluten sensitivity appears to be a modern condition. While the notion that some forms of gluten could be a potential source of the digestive difficulties, growing numbers of people report suffering has circulated in complementary medicine circles for decades, the gluten avoidance trend has really taken off in the past decade. When Miley Cyrus went public about her “gluten allergy” in 2012 and, in 2013, Gwyneth Paltrow published a gluten-free recipe book, the standard bearers for the anti-gluten movement were born.

It is noticeable that gluten sensitivity seems to preoccupy women more than men, which instantly locates it on gendered territory where it can be dismissed, like a Victorian diagnosis of “hysteria”, as an imaginary malady of attention-seeking, fashion-conscious, mainly younger women. Statistically, women are more likely than men to be gluten sensitive: two to three times as many women as men suffer from coeliac disease, going up to six times more for non-coeliac gluten sensitivity.

Gluten-free diets yield mixed results. One woman I spoke to, who described her symptoms as her stomach “blowing up like a balloon”, gave me this verdict on her experiment. “I lived above a bakery in Paris. Three months of gluten-free torture and denial, but it didn’t work.” But others do see a benefit. In one recent study, researchers concluded: “Participants’ reasons for gluten avoidance in the absence of a medical diagnosis of coeliac disease were, for the most part, reasoned and logical. The vast majority of participants believed that adhering to a gluten-free diet led to improvements.”

Even so, we are still encouraged to file the non-coeliac gluten-free regime in the dustbin of baseless celebrity fad diets, to write it off as a 21st-century exercise in mass neurosis. After all, why should grains that we have been eating, apparently without incident, for as long as 14,000 years suddenly become too hard to stomach? Maybe we need to rephrase that question: what is it about the grain-based staples most of us are eating that could be causing population-wide digestive difficulties? Or, as the Real Bread Campaign co-founder, Andrew Whitley, says: “We should be asking why the food system has done this to us, asking how it dares to sell us crap that’s made us like this”.

What does he mean? For a start, the wheat we are eating has been bred, largely at the behest of industrial bakeries and food manufacturers, to have higher levels of stronger gluten. (The more gluten, the fluffier and more voluminous your loaf.) In the UK, the oldest modern bread wheat cultivar we grow is Maris Widgeon, which dates back to 1964; the rest were developed in the late 20th and early 21st centuries for higher yield and higher gluten. These cultivars are not what our ancestors ate. What other unintended mutations might this breeding have caused in these varieties, and what effects might they have on the people who eat them?

Our great-grandparents’ grain was not sprayed with pesticides, either. These days, it is common practice among non-organic farmers to spray their wheat on days before harvest with the controversial pesticide glyphosate, to dry off the crop for processing. The International Agency for Research on Cancerclassifies it as a probable human carcinogen. Debate rages about the long-term safety of these pesticides and possible effects on human health, especially when deployed so close to harvesting.

In the factory, heavily automated bakery conglomerates have stripped out most of the time, human effort and craftsmanship from the bread-making process, replacing traditional methods with a chemistry set of additives and undisclosed processing aids, notably enzymes synthesised in the laboratory. These enzymes, and the 27 potential allergens that scientists have identified in wheat, are now firmly in the frame for causing “baker’s lung”, an occupational hazard of bakery factory workers. Could they also be affecting the health of their customers in a less dramatic manner?

Although all the additives used to make modern bread and processed food products are “generally recognised as safe”, in the circumspect language of the US Food and Drug Administration, some researchers have associated a number of food additives with some of the gut alterations seen in both coeliac and non-coeliac gluten sensitivity, as well as in inflammatory bowel disease. For instance, one study found that emulsifiers, a common category of food additive found in industrial breads and baked goods, may promote intestinal inflammation by disrupting the barrier between the immune system and the microbiome – the collection of microbes that inhabit our bodies. The cumulative cocktail effect of modern combinations of additives we eat could also be cause for concern, as the safety of each is only tested in isolation and any possible cocktail effect has not been systematically studied.

For the past 20-30 years, industrial bakeries have also been adding extra gluten to their products, known as “vital gluten” in the trade, but often labelled innocuously as “wheat protein”.Cconsumers are eating more gluten now than ever before. And, in a belt-and-braces strategy to make their goods look as big and as good-value as possible, they have also bumped up the amount of yeast (another known food allergen) in their formulations.

Today’s industrial baked goods sound even less like a recipe for digestive comfort when you consider that the most crucial step in traditional bread making – long, slow fermentation – has been stripped largely out of the industrial manufacturing process, making it possible to create finished loaves in two hours, as opposed to the traditional time frame of 16 hours or more. Some experts argue that without this traditional fermentation – the process by which parts of the grain begin to be broken down in the presence of lactic acid bacteria – many people simply can’t digest grains properly to absorb the desirable micronutrients they contain. “We hear time and again from people who have found they can eat one type of loaf but not another,” says Chris Young of the Real Bread Campaign. “Some people report their trouble is triggered by contemporary strains of modern wheat, while real bread made with heritage varieties are fine. Or perhaps they are limited to eating ancient types of wheat like einkorn, emmer or spelt. Other people have found that the only bread they can enjoy is genuine sourdough, made by a long fermentation process using a live starter sourdough culture.”

So, while gluten need not be a digestive disruptor, per se, it could perhaps become so when encountered in its inadequately fermented forms, particularly when it is mixed with pesticide residues, food additives and processing aids that could be troublemakers in their own right. Other possible triggers for gastric difficulties could be Fodmaps, or Fermentable, Oligo-, Di- and Mono-saccharides and Polyols. These sugars are by no means exclusive to gluten-containing foods, but they are naturally rich in them. The thinking here is that it is not necessarily gluten, but badly absorbed Fodmaps that generate symptoms similar to those observed in gluten sensitivity. A Fodmaps diet involves cutting out high Fodmap foods for six to eight weeks before reintroducing them one-by-one, over time, to pin down the culprit(s). The verdict? “Very difficult to do. I don’t know anyone who has stuck to it,” was the anecdotal response I got from one person who tried this.

And what about fibre, which is enshrined in government healthy eating guidelines? We are exhorted to eat products made from whole grains, such as those with lots of wheat bran, rather than white refined ones, but, without thorough fermentation to break down whole grains into a digestible form, might the insoluble fibre in such products inflame our guts? A recent scientific review of the effects of dietary fibre on those who suffer from irritable bowel syndrome noted that: “A general recommendation to increase fibre intake in this group of patients would be inappropriate since it could worsen the symptoms.” Yet most of us still assume, because we have been told over and over again, that “brown is best”.

People dogged by the spectrum of symptoms labelled as a gluten intolerance turn hopefully, or in desperation, to the burgeoning, highly lucrative larder of gluten-free alternatives that manufacturers have put on our shelves. But relying on gluten-free alternatives could be counterproductive. The vast majority of gluten-free creations touted as “tummy friendly” contain the same questionable enzymes and additives that food technologists use in the standard, gluten-containing industrial equivalent. In addition, they also rely on hi-tech food manufacturing ingredients to provide their architecture. These include xanthan gum, a strong, glue-like substance also used in the oil industry to thicken drilling mudhydroxypropyl methyl cellulose, also used in the construction industry for its water-retaining properties in cement, and tapioca starch, a nutritionally depleted, chemically modified starch from the cassava root. Are these items in many gluten-free products a boon for under-par guts, or a prescription for swapping diarrhoea for constipation?

Stepping away from the daily misery of people with digestive issues, there is no ignoring the statistical discrepancy between the growing numbers of people in the UK who can be tagged as gluten-sensitive and the 15% of British households now avoiding gluten and wheat. Part of the I-don’t-believe-you resistance to the concept of gluten sensitivity is the fact that many people latch on to gluten-free as a way to lose weight. One new study noted that many people, particularly young adults, who choose gluten-free products also demonstrate unhealthy behaviours such as smoking or vomiting to try to lose weight.

The habits of a relatively small number of extreme eaters are one thing, but attempts by many more people to tackle their weight or gastric issues by seeing if they do better on a gluten-free regime, are quite another. And behind them sits an even bigger debate. If an excess of sugar and carbohydrate foods is the real driver of obesity, as is increasingly hypothesised, then all those people cutting out gluten-containing carbs as a sort of pin-the-tail-on-the-donkey exercise in tackling spreading thighs and bulging bellies may not be too wide of the mark.

Given the troubled state of the nation’s guts and the girth of its waist, our fixation on gluten is unlikely to disappear any time soon, although a rival food fashion trend could be its nemesis. Google searches for “plant-based diet” spiked over the past year, while searches for “gluten-free diet” have gradually declined since a 2012 peak.

There is a conflict here. Mapping out a realistic, workable diet free from gluten – or, indeed, Fodmaps – yet big on plants is nothing if not challenging. If, that is, you want to eat a real-food diet and stay as far away from ultra-processed junk as possible.

  • • This article was amended on 17 August 2018. An earlier version stated that 1% of the UK population have been diagnosed with coeliac disease. This is an estimate. A sub-heading was also corrected to eliminate a description of coeliac disease as an allergy.